Żywiec Zdrój

Żywiec Zdrój S.A. należy do grupy spółek DANONE — producenta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym etapie życia. Wszystkie spółki łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji DANONE, zgodnie z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe.

więcej artykułów